The art of breathing.

De kunst van het ademen.

 

Waar onze adem en ziel samenkomen ...

De etymologie van het woord is onbekend. In Griekenland werd het woord ziel aangeduid met psyche. Het woord psyche dat afgeleid is van het Griekse woord psuch_(blazen) en dus verwijst naar de adem. Ook het Latijnse woord anima, dat vaak vertaald wordt met ziel, betekent oorspronkelijk luchtstroom of adem en verwijst naar het oorspronkelijke levensbeginsel. Ook het Sanskriet woord âtman kent een dergelijke oorsprong. Ziel, levensbeginsel en adem zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

 Dat wat het leven geeft en de bron van het leven is, kan men ziel noemen; hoe dit leven zich manifesteert als individu of het persoonlijke, kent men als geest, die echter onlosmakelijk verbonden is met het lichaam. Het sterven betekent dat de ziel het lichaam verlaat. De essentie van leven is de bezieling, terwijl het begrip dood inhoudt dat de ziel het lichaam verlaten heeft. Het lichaam is niet in staat op eigen kracht bij elkaar te blijven als de ziel het verlaten heeft en zal uiteenvallen.

Mehdi Jiwa
Uit: OHM Vani 2012 nr.3

 

 

Onze adem als gids doorheen het leven. 

De taal van ons lichaam.

De verbinding met onze ziel.

 

Doorheen het leven en de gekwetstheid die hiermee gepaard gaat,

leren we onszelf aan om meer en meer te gaan leven vanuit het hoofd.

Vanuit het verklaren en het trachten te begrijpen,

proberen we controle te creëren en staan we vaak onbewust ganse dagen in overlevingsstand. 

We zijn voortdurend alert, scannen zonder het te weten onze omgeving op eventuele dreiging

en creëren op deze manier een gevoel van 'valse' veiligheid.

We vullen ons leven zo in dat we het altijd maar druk hebben, 

focus op het werk, het gezin, het sociale leven ... en gaan hierbij vaak volledig aan onszelf voorbij.

Wanneer ons lichaam dan met ons probeert te communiceren door middel van mogelijks fysieke klachten,

gaan we dit vaak onderdrukken en onze gevoelswereld uitschakelen. 

Dit kan door bijvoorbeeld een vlucht te nemen in medicatie, verdovende middelen, gokken ...

of net door nog harder ons best te doen (vb op het werk, sporten, in onze ouderrol, ... ) en de perfectie na te streven.

We negeren het schreeuwen van ons lichaam en gaan totaal uit verbinding met onszelf.

 

Gelukkig is er dan onze adem ... de ingangspoort tot onze ziel. 

 

A = Awareness = Bewustzijn

Wanneer we onszelf verliezen, gaan we uit verbinding.

Uit verbinding met ons lichaam, onze gevoelswereld, onze innerlijke kracht.

Hierop bewustzijn creëren is een eerste stap. 

Onze adem in combinatie met ander lichaamswerk, reflectiemomenten, oefeningen ... helpen jou hierbij. 

 

R = Regulation = Regulatie 

Wanneer er opnieuw ruimte is ontstaan, gaan we onszelf leren reguleren.

Bij het waarnemen van onze lichaamstaal en gevoelswereld, 

is het zeer belangrijk om te ervaren dat we ook zelf de regie kunnen nemen over ons mentaal en emotioneel welzijn.

Door de kracht van onze gedachten en onze adem ter harte te nemen,

leren we de uitnodigingen van het leven vanuit een ander perspectief te benaderen.

 

T = Therapy = Transformatie

Vanuit bewustzijn en balans kunnen we nu de brug maken naar verandering. 

Hierbij gaan we onze adem activeren tijdens een bewust verbonden ademsessie. 

Deze actieve ademsessie werkt op 3 niveaus van bewustzijn :

Lichamelijk bewustzijn

Door tijdens een ademsessie bewust, vol en verbonden te ademen, brengen we extra zuurstof/energie in ons lichaam, waardoor het gaat stromen en er energie in beweging komt. We activeren hiermee ons zelfhelend vermogen. We worden uitgenodigd uit onze comfortzone te komen en bestaande ademhalingspatronen te doorbreken.

Mentaal / emotioneel bewustzijn

Op dit niveau ruimen we mentale overtuigingen en emotionele blokkades op. We nodigen dat wat zich onbewust afspeelt, bewust uit om naar de oppervlakte te komen. Door aan te kijken wat er aanwezig is, met onze adem als gids, kunnen we meer helderheid verkrijgen en ontstaat er veerkracht.

Spiritueel Bewustzijn

Op dit niveau komen we in contact met onze ware kern. We herstellen de verbinding met wie we werkelijk zijn. Een diepe meditatieve staat dient zich aan waarin ingevingen en inzichten zich tonen.

 

Onze adem toont ons hoe we in het leven staan.

Hij nodigt ons uit om ons eigen ongemak te voelen in plaats van er van weg te lopen.

Onze adem staat ons bij om weer te leren voelen, leven en lief te hebben.

Wanneer we die pijn kunnen omarmen, verzacht ons lijden.